Konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i nordiska kapacitetsberäkningsregionen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation gällande förslag om regional samordning av driftsäkerhet i nordiska kapacitetsregionen. Energiföretagen vill gärna få in medlemmarnas eventuella synpunkter på förslaget senast måndag den 8 april.

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation gällande förslag om regional samordning av driftsäkerhet i nordiska kapacitetsregionen, vilket följer av artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Länk till Svenska kraftnäts nyhet om konsultationen.

Länk till underlag och själva konsultationen.

Sista dag för att besvara konsultationen är den 15 april.

Vi vill gärna få in era eventuella synpunkter på förslaget så att vi kan sammanställa ett samlat remissvar, skicka dessa till mig senast måndag den 8 april. Vi undersöker också möjligheten att skicka in ett gemensamt svar tillsammans med Nordenergi. Ni kan självklart svara även direkt till ENTSO-E.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se