Registrering krävs för nya medelstora pannor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Naturvårdsverket informerar om registreringsplikt för verksamhetsutövare med medelstora förbränningsanläggningar. Reglerna träder i kraft/har trätt i kraft vid olika tidpunkter beroende på storlek och ålder på anläggningarna.

Med anledning av den nya förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar vill Naturvårdsverket uppmärksamma verksamhetsutövare på vad som gäller för bestämmelsen om registrering av medelstora förbränningsanläggningar.

Nya anläggningar

För nya anläggningar har regeln trätt i kraft den 20 december 2018. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar. Anläggningen får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Befintliga anläggningar

För befintliga anläggningar (2018-anläggningar) träder bestämmelsen om registrering i kraft vid två tillfällen. Från den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt, och den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Informationsplikten till tillsynsmyndigheten gäller oberoende av om en medelstor förbränningsanläggning är tillstånds- eller anmälningspliktig. Naturvårdsverket har tagit fram en översiktlig vägledning avseende medelstora förbränningsanläggningar som finns på Naturvårdsverkets webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se