Två sista analyserna i vinterpaketet klara

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har nu färdigställt analyserna av de två sista delarna av EU:s vinterpaket Clean Energy for all Europeans; revideringen av elmarknadsdirektivet, som syftar till att skapa en mer marknads- och kundorienterad elmarknad, liksom elmarknadsförordningen som ska bidra till ett mer klimatneutralt europeiskt kraftsystemet samt skapa bättre konkurrens över gränserna. Som medlem får du exklusiv tillgång till samtliga analyser.

Som en service till våra  medlem har våra sakkunniga analyserat samtliga förslag i EU:s vinterpaket; "Clean Energy for all Europeans". Du kan läsa samtliga analyser genom att logga in på medlemsportalen där du hittar de två senaste överst på listan; analysen av det reviderade elmarknadsdirektivet, respektive av den reviderade elmarknadsförordning.

Logga in på medlemsportalen för att läsa analyserna. För frågor om elmarknadsdirektivet, kontakta Catherine Lillo. Och för frågor om elmarknadsförordningen, kontakta Magnus Thorstensson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se