Indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter för 2020 beslutade

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har beslutat om indexomräkning av energiskatten på el för 2020 som innebär att den uppgår till 35,3 öre per kilowattimme för kalenderåret 2020. Detta innebär en höjning med 0,6 öre per kilowattimme jämfört med 2019. Ändringen har publicerats i SFS 2019:681.

Regeringen har vidare beslutat om omräknade energi- och koldioxidskatter för bränslen och drivmedel för 2020. Beslutet innebär bl.a. en indexuppräkning av för energiskatten till 903 kronor per kubikmeter och koldioxidskatten 3 420 kronor per kubikmeter för eldningsolja för 2020. De indexomräknade skattesatserna finns publicerade i SFS 2019:680.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se