Internationella projekt inom fjärrvärme och fjärrkyla sökes

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den som vill bidra till utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla i internationella sammanhang välkomnas att söka stöd inom tekniksamarbetet International Energy Agency District Heating and Cooling (IEA DHC).

Energimyndigheten är svensk medlem i IEA DHC, som är en hubb för internationell forskning inom fjärrvärme. Samarbetet handlar om att utvärdera och utveckla teknik och att sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla för att bidra till att minska de globala växthusgasutsläppen.

Om projektet och ansökan

Nu utlyses 1,2 miljoner dollar för projekt som ska fokusera på något av följande områden:

  • Fossilfrihet och sänkta temperaturer på fjärrvärmen
  • Affärsmodeller för fjärrvärme och integration av prosumenter
  • Digitalisering av fjärrvärmen

Senast den 28 februari 2020 ska en projektskiss lämnas in och ett fullständigt förslag senast 15 maj samma år. Projektet avslutas senast den 30 april 2023.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se