Justerad tidplan för ny nordisk balanseringsmodell

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät meddelar att systemoperatörerna i Norden har uppdaterat tidplanen för att införa en ny nordisk balanseringsmodell. Detta efter ytterligare analys och återkoppling från marknadsaktörerna. Till exempel har tidpunkterna för kvartsavräkning och enprismodell i avräkningen påverkats.

De nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett utvecklar en större förändring av driften av kraftsystemet inom programmet Nordic Balancing Model (NBM). Förändringen är nödvändig för att få en säker systemdrift.

NBM utvecklar och implementerar nya marknader, operativa processer och IT‑verktyg. Några exempel på externa milstolpar utöver 15 minuters avräkningsperiod är övergång till enpris och gemensamma nordiska kapacitetsmarknader för frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserves, FRR). Programmets färdplan med milstolpar har stämts av med marknadsaktörerna i Norden.

15 minuters avräkning och enpris

FRR är viktiga för att effektivt säkra nödvändiga reserver som kan upprätthålla driftsäkerheten. Ökad så kallad aFRR‑kapacitet i Norden behövs för en säker övergång till den nya balansmodellen baserad på 15 minuters avräkningsperiod. Den mest optimistiska tidplanen för en gemensam nordisk aFRR‑kapacitetsmarknad är nu kvartal 3 år 2020, skriver Svenska kraftnät på sin webbplats. Enligt färdplanen införs enprismodellen under kvartal 2 år 2021.

Läs nyhet här på Svenska kraftnäts webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se