Landsbygdsgruppen 70 år i elnätens tjänst

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Landsbygdsgruppen startade informellt den 24 november 1949 med att några herrar som representerade landets större landsbygdsdistributörer träffades på restaurang Rosenbad i Stockholm. Nu hyllar vi en 70-åring som fortfarande är aktiv över hela landet.

Landsbygdsgruppen är ett permanent samråds-, remiss- och referensorgan inom Energiföretagen i frågor som rör landsbygdsdistribution oavsett spänningsnivå.

Gruppen verkar genom att ta initiativ till utredningar och rekommendationer av teknisk, administrativ eller juridisk art när det gäller landsbygdsdistribution av el. Den verkar också för att etablera enhetlig praxis inom landet i frågor som gäller relationer till kunder, markägare och myndigheter.

För att åstadkomma ett bra nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte består Landsbygdsgruppen av representanter från företag i olika delar av landet med omfattande eldistribution på landsbygden.

Gruppen träffas två gånger per år och ordförandeskapet cirkulerar. Just nu är Bo Undemar, Olofströms Kraft AB, ordförande och Matz Tapper från Energiföretagen Sverige sekreterare.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se