Nordenergimöte med Energiföretagen som ordförande

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Tillsammans med övriga nordiska energibranchorganisationer ingår Energiföretagen Sverige i det nordiska samarbetet Nordenergi. Sedan den 9 oktober innehar Energiföretagen Sverige, med vd Pernilla Winnhed i spetsen, ordförandeskapet i två år.

Det första styrelsemötet inom ordförandeskapet hölls den 27 november i Bryssel. Från Energiföretagen Sverige deltog vd Pernilla Winnhed, tillsammans med Daniel Wennick, Brysselchef, Sara Emanuelsson, EU-samordnare och Malin Jonsson Fredriksson, praktikant i Bryssel.

En av diskussionspunkterna var framtagandet av en nordisk elektrifieringsstudie inom Nordenergi. Man bestämde att förutsättningarna för en sådan studie ska undersökas vidare. Studien skulle inte enbart visa på möjligheterna med elektrifiering utan även de utmaningar som det innebär för den nordiska energimixen och sektorn i stort. Flera av de nordiska grannländerna, likt Sverige, tar just nu fram nationella färdplaner för el. Branschorganisationerna som ser positivt på att delta i studien är Energiföretagen Sverige, Dansk Energi, Finsk Energi, Energi Norge och Samorka (Island).

Styrelsemötet fick besök av Jaroslaw Pietras, generaldirektör för miljö, utbildning, transport och energi (TREE) vid Europeiska Unionens råd, som talade om deras roll i EU:s lagstiftningsprocess och om EU-toppmötet den 12–13 december. Vid mötet kommer ledarna fokusera på hur man kan uppnå målet om klimatneutralitet senast 2050.

Vidare var styrelsemötet ett tillfälle för de nordiska energibranchorganisationerna att samla sig kring det kommande styrelsemötet för den europeiska branschorganisationen Eurelectric den 28 november.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se