Premiär för Sveriges nyaste vattenkraftverk

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Efter många formella turer ända upp till Högsta domstolen är Näckåfall vattenkraftverk nu invigt. "Det här ger framtidstro i vår region", säger Jan-Anders Carlsson, vd för Näckåns energi.

Foto: Anders Berg Film & Television

Sveriges nyaste vattenkraft­ verk ligger i Sysslebäck, ett mindre samhälle innästlat mellan Klarälven och norra Värmlands skogar. Näckåfall invigdes i september och är en småskalig men modern anläggning som producerar 3 GWh el på årsbasis, vilket motsvarar elkonsumtionen för 600 hushåll. Kraftverket ägs av Näckåns Energi, ett lokalt energibolag med 20 anställda.

Vd Jan-­Anders Carlsson säger att skälen för projektet är flera. Ett ligger i historien.

– Vårt företag är 100 år gammalt, och började med ett vattenkraftverk som drevs här tills det stängdes 1973. Sedan dess har vi inte haft någon egen produktion i Näckån som flyter förbi precis utanför våra kontorsfönster, så vi har länge funderat på att göra något med den igen.

Brant läge

Kraftverket ligger i ett brant läge där fisk inte kan vandra uppströms, och därför blir miljöpåverkan liten. Näckåfall beskrivs som ett utmärkt sätt att förse omgivande samhällen med lokalproducerad, klimat­ smart och miljövänlig el.

– Dessutom ger det fram­tidstro och landsbygdsutveck­ling. Jobb i norra Värmland växer inte på träd, säger Jan-­Anders Carlsson.

Att få tillstånd för nya vattenkraftverk är dock svårt. En ansökan lämnades in 2014, men förberedelserna inleddes betydligt tidigare. Denna följdes av en lång tvist genom mark­ och miljödomstolen och mark­ och miljööverdom­stolen innan högsta domsto­len 2017 avslog begäran om överklagan och därmed gav projektet tillstånd.

Motstånd från Älvräddarna

Jan-­Anders Carlsson säger att man lokalt alltid möttes av ryggdunkningar, men att hårt motstånd kom från Länssty­relsen och Älvräddarna: en intresseorganisation som mot­sätter sig utbyggnad av svensk vattenkraft. Invändningarna rörde bland annat miljöpåver­kan, främst för fisken. Jan­-Anders Carlsson håller inte med:

– Alla anläggningar sätter ju några spår, men vi genomfördeen grundlig miljökonsekvens­beskrivning och vår plats är så bra vald som möjligt. Vatten tappas alltid i den naturliga fåran och det bedöms som att befintlig flora och fauna inte blir förstoörd. Det höll också domstolarna med om, då vi vann i varje instans.

Han säger att processen tillförde 2,5 miljoner kronor i onödiga kostnader till den to­tala prislappen på 23 miljoner. Samtidigt är han nöjd över att projektet blev av.

– Vi visste att det skulle bli svårt, och många trodde att det aldrig skulle gå. Men vi försökte ändå, och det är ingen tvekan om att det var värt det, säger Jan-­Anders Carlsson.

Nästa projekt ska dock bli någonting enklare, enligt Jan-­Anders Carlsson. Kanske en solcellspark.

FAKTA:

  • Kraftstationen är 80 kvadratmeter och har en bruttoeffekt på 800 kW. Den kan producera 3 GWh el på årsbasis.
  • Använder en ovanlig Peltonturbin eftersom Näckåfall har en mycket hög fallhöjd på 210 meter, medan vattenmängderna är begränsade.
  • Vattnet leds 1,7 kilometer från ett nytt dämme och intagsdamm till kraftstationen genom en 50 centimeter bred tub i plast, och sedan tillbaka till Näckån.

Nyheten är författad av Linus Olin och är tidigare publicerad i Tidningen Energi, nr 6 2019. Läs hela det senaste numret.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Wickström

Chefredaktör Tidningen Energi
Enhet: Konsult
Telefon: 0708-950 137
E-post: johan.wickstrom@energi.se