Bidra med synpunkter på Färdplan el

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Under året har Energiföretagen Sverige arbetat med att ta fram en Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle. Planen ska tydliggöra vad som krävs för att tillgodose samhällets behov av leveranssäker, fossilfri el, med bibehållen konkurrenskraft, när efterfrågan väntas öka med 1,5 gånger Danmarks hela elanvändning. Nu har medlemmar i Energiföretagen möjlighet att bidra med synpunkter på förslag om budskap och branschens åtaganden i färdplanen.

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som leds av den nationella samordnaren Svante Axelsson, har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Gemensamt för de flesta är en önskan att ersätta fossila bränslen med fossilfri el (och biobränsle).

Vi ser också en önskan om att elektrifiera fordonsflottan för att minska transportsektorns klimatpåverkan, parallellt med att mer elintensiv industri, som datahallar, etablerar sig i Sverige. Det pekar på en kraftigt ökad elanvändning, från 140 till 190 TWh per år, liksom ett kraftigt ökat effektbehov.

Därför tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el – för ett fossilfritt Sverige, i nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige. Lansering av färdplanen är planerad till januari 2020.

Nu vill vi gärna ha in alla medlemmars synpunkter, förbättringsförslag och inspel på färdplanens förslag till budskap och åtaganden. Vi vill ha era svar senast den 25 oktober.

Här hittar du underlaget. (Du måste logga in som medlem.)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se