Energiföretagen rekommenderar: ny webbutbildning om totalförsvaret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

MSB har lanserat en ny webbutbildning för att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde de senaste åren har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits, skriver MSB på sin webbplats.

Kunskap och förståelse om totalförsvaret är en förutsättning för konkret planläggning. Ihop med Försvarsmakten har MSB tagit fram en grundläggande webbutbildning om totalförsvaret. Utbildningen finns publicerad på msb.se och vänder sig till medarbetare inom organisationer med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen, men kan också genomföras av alla intresserade.

Energiföretagen Sverige rekommenderar att branschens företag genomgår utbildningen. Den görs individuellt, tar 45–60 minuter att genomföra, och nås utan inloggning via msb.se.

Här nås utbildningen på MSB:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se