Euroheat & Power presenterar ny vision

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Den europeiska branschorganisationen för fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla, Euroheat & Power, där Energiföretagen Sverige är medlem presenterade i veckan sin nya vision. Där åtar sig branschen att bli helt fossilfri senast år 2050. Visionen lyfter också fram möjligheterna som utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla ger städer att nå fossilfrihet.

Euroheat & Power, EHP, presenterade sin vision ”We’re all connected. Decarbonising District Energy For Our Cities”, den 1 oktober vid ett event i Bryssel. ”District energy”, som är det engelska samlingsbegreppet för fjärrvärme och fjärrkyla, lyfts fram som en möjliggörare för städer som vill bli fossilfria.

EHP betonar att det inte finns någon viktigare partner i utvecklingen av ”district energy” än städer och samhällen, så de frågade dem vad de vill ha ut av fjärrvärmen, kraftvärmen och fjärrkylan, istället för att bara presentera en färdig vision. Svaret var tydligt, städerna vill se en utbyggnad och en förändring, de vill ha effektiv, pålitlig, prisvärd och fossilfri värme och kyla. Och de kan inte vänta till 2050 innan det börjar hända.

I Sverige har vi mindre än 5 procent fossilt kvar i fjärrvärmen och de sista procenten är på väg att ersättas de närmaste åren. I en stor del av Europa ser det annorlunda ut, där är långt mer än hälften av fjärrvärmen producerad med fossila bränslen.

Detta vill Euroheat & Power och dess medlemmar ändra på. Med den nya visionen åtar sig branschen att bli helt fossilfri till år 2050. Eller som Euroheat & Power avslutar sin film om visionen: ”Fjärrvärme och fjärrkyla kan inte rädda världen men de kan bidra. En dag, en byggnad och en stad i taget.”

Euroheat & Power konstaterar att det krävs samarbete för att lyckas möta förväntningarna. Samarbete med beslutsfattare lokalt, nationellt och på EU-nivå men också med övriga energibranschen, andra organisationer och kunder. ”Because in the end, we’re all connected!”

Kopplat till visionen har Euroheat & Power också tagit fram en karta med exempel från Europa där företrädare för olika städer berättar om hur fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla bidrar till stadens klimatmål. Från Sverige är det än så länge Göteborg, Linköping (Tekniska verken), Växjö och Helsingborg (Öresundskraft) som bidragit.

Läs mer om visionen här.                

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se