Nya riktlinjer för EBR-verksamheten beslutade

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vid ett möte i EBR-kommittén den 2 oktober 2019 beslutades EBR:s nya riktlinjer med tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial.

Riktlinjerna vänder sig främst till dem som är engagerade i EBR kommittén, utskotten, arbetsgrupper och projektgrupper. De nya dokumenten är följande:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

För att få en komplett bild ska riktlinjerna läsas tillsammans med EBR Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen uppdateras årligen och beskriver hur EBR-verksamheten styrs på kort till medellång sikt och de operativa aktiviteterna.  Läs mer om branschens gemensamma arbete.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef EBR, Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se