Oförändrad opt-in av små fjärrvärmeanläggningar i utsläppshandeln

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Regeringen beslutade den 26 september att avslå hemställningarna från Naturvårdsverket respektive Energiföretagen Sverige om att slopa opt-in av små fjärrvärmeanläggningar (<20MW) inför nästa handelsperiod (2021-2030) i EU ETS. Detta innebär att opt-in-förfarandet kvarstår oförändrat inför tilldelningsperioden 2021-2025.

Regeringskansliet remitterade i vintras ett förslag om att införa en utsläppsgräns för små fjärrvärmeanläggningar på 2 500 ton per år under en treårsperiod för att omfattas av EU ETS. Förslaget möttes av omfattande kritik, bland annat från Energiföretagen Sverige, för att det riskerade att innebära att inte heller stora bioenergianläggningar (>20MW) längre skulle omfattas av EU ETS. Regeringen har nu efter en samlad bedömning kommit fram till att omfattningen av EU ETS inför nästa tilldelningsperiod 2021-2025 bör kvarstå oförändrad.

Miljödepartementet har dock aviserat att det avser att analysera frågan vidare om administrativa förenklingar kring vilka små anläggningar som ska omfattas av EU ETS inför nästa tilldelningsperiod 2026-2030.  Energiföretagen Sverige har drivit frågan om slopad opt-in av små fjärrvärmeanläggningar för att minska de omfattande administrationskostnaderna som är förknippade med att vara med i EU ETS och för att möjliggöra fler spillvärmesamarbeten med mindre industrier som idag hindras av EU ETS-regelverket.

Naturvårdsverket har redovisat anläggningar för tilldelningsbeslut till EU-kommissionen

Naturvårdsverket lämnade i slutet av september in en förteckning till EU-kommissionen över vilka svenska anläggningar som ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025. 520 ansökningar från de 750 svenska anläggningar som ingår i EU ETS har inkommit. Det kan jämföras med 640 ansökningar inför nuvarande handelsperiod.

Naturvårdsverket vet i dagsläget inte hur många utsläppsrätter som kommer att tilldelas de olika verksamheterna som ansökt. Detta eftersom det pågår ett arbete med att ta fram reviderade riktmärken, bland annat sker en revidering av värmeriktmärket som kan väntas innebära en betydande skärpning av vilken fri tilldelning som kommer att ske för nästa handelsperiod. Den exakta tidpunkten för beslut om tilldelning är inte klar men det är troligt att det blir i början av 2021.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se