Samling för nätkapacitet lämnar över förslag till regeringen - se seminariet på webben

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu är det dags för initiativet Samling för nätkapacitet att lämna över sina förslag till regeringen. Ett stort antal berörda samhällsaktörer har varit engagerade i arbetet. Seminariet hålls den 7 oktober, 13-15.00, på Hilton Slussen i Stockholm. Välkommen att närvara på plats eller följ seminariet på webben.

Datum och tid: 7 oktober, 13.00-15.00
Plats: Hilton Slussen, Stockholm
Anmäl dig för att vara med på plats

Se seminariet på webben (kan också ses i efterhand).

Program dialogmöte 3

  • Introduktion, Anja Alemdar, enhetschef Energiföretagen, moderator
  • Samling för nätkapacitet –  vad är det och varför behövs det?, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen
  • Kapacitetsbrist ur ett omställnings- och tillväxtperspektiv, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
  • Resultat från workshop, Presentation av de mest återkommande åtgärdsförslagen från workshop den 25 juni. Diskussion med deltagare samt Lowina Lundström, Svenska kraftnät och Therése Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen.
  • Vad gör energibranschen?, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen
  • Överlämning av resultaten till regeringen, statssekreterare Sebastian de Toro.
  • Diskussion

Bakgrund

Brist på utrymme i de svenska elnäten har på kort tid seglat upp som ett allt mer akut problem. Kapacitetsbristen förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, bostäder och industrier, och slår hårt mot regional tillväxt. Den är också ett hinder för Sveriges energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Våren 2019 bestämde sig Energiföretagen för att agera. Under namnet ”Samling för nätkapacitet” har energibranschen tillsammans med såväl berörda aktörer i näringsliv som beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterat både problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019, där det andra mötet den 25 juni utgjordes av en workshop. Då samlades ett hundratal representanter från näringsliv, organisationer, kommuner och myndigheter arbetade fram en bruttolista med åtgärdsförslag inom såväl nät, användning och produktion.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se