Tyck till om Energimyndighetens sektorsstrategi för fossilfria transporter

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering, i samverkan med sektorernas aktörer. En sektor som omfattas är fossilfria transporter.

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med sektorsstrategier för energieffektivisering i fem sektorer; Resurseffektiv bebyggelse, Produktion i världsklass, Flexibelt och robust energisystem, Framtidens handel och konsumtion och Fossilfria transporter. Arbetet med att ta fram sektorsstrategierna sker i samverkan med olika aktörer, branschorganisationer, företag och offentliga aktörer.

Inom sektorsstrategin för fossilfria transporter startade arbetet under våren. Det har resulterat i att sektorns aktörer har identifierat avgörande frågor och tagit fram förslag till åtaganden.

Förmiddagen den 26 november presenterar de samverkande aktörerna (transportföretag, transportköpare, fordonstillverkare, drivmedelstillverkare, energiföretag och forskare) förslagen och öppnar för fler aktörer att delta och komma med nya förslag.

Om hearingen

Datum: 26 november, 2019
Plats: World Trade Center Stockholm, lokal Atlanta

Program
09.15    Introduktion
09.30    Hållbarhetsmärkning e-handel/godstransporter och förbättrad information till köpare – presentation av åtaganden från aktörerna i arbetet med sektorsstrategier
09.50    Transportneutrala paketboxar – föredrag Qlocx
10.05    Elektrifiera vägar, stadsdistribution samt el för sjöfart – presentation av åtaganden från aktörerna i arbetet med sektorsstrategier
10.30    Batterier och elektrifiering – föredrag Northvolt eller Energimyndigheten
10.50    Fika med smörgås
11.05    ED95 för godstransporter – föredrag Agroetanol
11.20    Biogas för godstransporter – föredrag Energigas Sverige
11.35    Ökad intermodalitet och Optimerade ban- och terminalavgifter – presentation av åtaganden från aktörerna i arbetet med sektorsstrategier
11.50    Workshop med möjlighet att gå med i presenterade åtaganden eller skapa nya initiativ
12.30    Interaktiv avslutning och sammanfattning av förmiddagen
12.45    Lunch

Vill du delta i hearingen? Här kan du anmäla dig.

Läs mer om sektorstrategin Fossilfria transporter på Energimyndighetens webbplats.