Viktig påminnelse om nya elsäkerhetslagen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På förekommen anledning påminner vi våra medlemsföretag om den nya elsäkerhetslagen som gäller från 1 juli 2017. Då flyttades ansvaret för elinstallationer, från den behörige installatören, till installationsföretaget. Gamla blanketter avseende för- respektive färdiganmälan får därmed inte användas.

Den 1 juli 2017 flyttades ansvaret för elinstallationer från den behörige installatören till installationsföretaget. Samtidigt togs även begreppet ”behörig” bort och ersattes av ”auktoriserad”.

Det är enligt de nya reglerna elinstallationsföretaget som i sitt så kallade egenkontrollprogram listar de personer som har rätt att skriva på dessa blanketter. Vi vill därför påminna om att gamla blanketter avseende för- respektive färdiganmälan inte får användas. 

Enligt den nya lagen ska alla företag som utför elinstallationsarbeten med egen personal ha upprättat ett egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. Företag som utför arbete utanför de egna anläggningarna ska också ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket.

Energiföretagens medlemmar som utför olika elinstallationsarbeten med egen personal berörs av den nya elsäkerhetslagen (1/7 2017):

  • Elnätsföretag
  • Elproducenter
  • Värme-/kylproducenter
  • Värme-/kyldistributörer
  • Entreprenadföretag

Senast den 1 juli 2017 ska företagen ha upprättat ett egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. För att underlätta detta har en mall, särskilt anpassad för elnätsföretag tidigare distribuerats, se tidigare nyhet på Energiföretagens webbplats här (inloggning krävs).

De företag som även utför arbete utanför de egna anläggningarna, exempelvis montage av el- och värmemätare hos kunder ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Registrering sker på Elsäkerhetsverkets webbplats. Du hittar också information om egenkontrollprogram med mera här.

Se även det bifogade brevet från Elsäkerhetsverket.

Uppdaterade anvisningar enligt nya elsäkerhetsregler

Med anledning av att ansvaret för elinstallationer flyttas från den behörige installatören till installationsföretaget har Energiföretagens anvisningar uppdaterats för att motsvara de nya reglerna. Anvisningar (AMI-handboken)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se