PÅ GÅNG inom fjärrvärmedistribution och centraler

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Inom området ”fjärrvärmedistribution och centraler” gör vi ett nedslag och berättar vad som är på gång just nu, under hösten 2019. Det handlar väldigt mycket om uppdateringar av tekniska rapporter.

Leif Lagergren Nordengren ansvarar för fjärrvärmens distributionsfrågor hos Energiföretagen. Han sitter som spindeln i många nät och ägnar mycket av sin arbetstid åt utveckling av fjärrvärmen. Här ger vi en lägesbild av vad som är på gång kommande höst.

En rapport från rådsarbetet berättar om fortsatt arbete utifrån den nyligen utgivna rapporten ”Leveranssäkerhet i Fjärrvärmenät” (se nyhet från juni i år). Ett arbete fortgår också med Risk- och sårbarhetshandbok. I höst hålls ett dialogmöte med Energimyndigheten med utgångspunkt från rapporten och handboken.

På distributionssidan

Inom distributionsområdet pågår uppdatering av tekniska bestämmelser, som ska vara klart till år 2020:

  • D:211 ”Läggningsanvisningar”, är under arbete där fjärrkylarör från D:215 infogas.
  • AFS 2017:3 reglerar första kontroll och revisionskontroll för nedgrävda fjärrvärmerör, instruktioner och bilagor uppdateras från tidigare ”Installationsbesiktning instruktion”.
  • För D:217 ”Anborrning”, finns ett utkast framme. En uppdatering mot ny föreskrift AFS 2017:3 pågår där certifiering och dispensförfarande inte är ett krav för att utföra arbetet. Detta dokument kan fylla en funktion vid genomförandet av anborrning mot AFS 2017:3, 2 kap. 7§.
  • Standardisering inom TK300 ”Förtillverkade fjärrvärmerör, nya och uppdaterade standarder för fjärrvärmerör etcetera” är klara och under final vote. Dessutom är nya standarder för fjärrkylarör under final vote och på gång för publicering kring år 2020, läs mer här.

Inom fjärrvärmecentraler

Här pågår uppdatering av tekniska bestämmelser som ska vara klara hösten 2019:

  • F 102 ”Fjärrkylcentralen – Utförande och installation” och F103-8 ”Certifiering av fjärrvärmecentraler – Anpassade för villor och lägenheter”, är näst intill klar, bara slutlig granskning kvarstår.
  • För F 101 Fjärrvärmecentralen – Utförande och installation, kvarstår visst arbete.
  • Arbete pågår med konferens ”Fjärrvärmecentraler och Energimätare” som arrangeras 23–24 oktober i höst, läs mer här.
  • Remiss av Boverkets rapport 2019:16; ”Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem” är ute. Arbete pågår med denna remiss.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se