”Här finns inga förlorare utan allt handlar om att underlätta”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under en heldag i september möttes ett antal branschföreträdare på kansliet för att gemensamt säkerställa innehållet i de framtagna yrkesprofilerna för drifttekniker och distributionstekniker inom kraft- och fjärrvärme.

Arbetet är ett led i ett långsiktigt arbete med innovativ kompetensförsörjning där just yrkesprofilerna - det vill säga ett gemensamt språk som beskriver vad man behöver kunna i ett visst yrke – förenklar matchning, rekrytering, introduktion och praktikinnehåll bland mycket annat. Framtagningen av yrkesprofilerna drivs av Energiföretagen Sverige och leds av Nordiskt Valideringsforum (NVF), som har lång erfarenhet av att ta fram yrkesprofiler och inte minst att validera personers kompetens, vilket detta initiativ så småningom ska leda till.

Neval Bilici, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige inledde dagen med att presentera föreningens fokus på att öka attraktiviteten och insatser man gjort kring detta, bland annat genom en omfattande YH-kampanj och ett samarbete med Nyckeltalsinstitutet som kartlagt flera av medlemsföretagen och rankat branschen som en av de absolut mest attraktiva.

Elin Fellers, projektledare för Välutbildade nyanlända, berättade vidare om hennes arbete som utgår från just innovativ kompetensförsörjning och som initierat arbetet med att ta fram yrkesprofiler inom värme med en tänkt fortsättning i ett lokalt jobbspår för målgruppen nyanlända i Stockholmsregionen.

- Kan vi tydliggöra vad som krävs för ett visst yrke så blir det väldigt mycket enklare att också skapa rätt förutsättningar för personer som vill till branschen. Exempelvis för nyanlända som kanske behöver mer utbildning, praktik, språkstöd och så vidare för att hamna rätt. Och givetvis om vi hittar personer som har relevant kompetens, då är ju valideringen en självklar pusselbit för att få in rätt person på rätt plats, säger Elin Fellers.

- Det här arbetet gör det möjligt för oss att jämföra kunskaper och kompetenser från olika länder, informellt och formellt lärande. Jag skulle vilja säga att här finns det inga förlorare utan syftet är i förlängningen att hela tiden underlätta. Branscherna tjänar på tydlighet och detta ökar också attraktiviteten, säger Jörgen Bergwall metod- och kvalitetsansvarig på NVF.

Materialet har tagits fram under workshopar med yrkeutövare från Jämtkraft, EON, Neova, Skellefteå Kraft och Norrenergi. under mötet granskades detta av en panel med representanter från Trollhättan Energi, Göteborg Energi, EON, Södertörns Fjärrvärme, Karlshamn Energi, Stockholm Exergi, utbildare från Marklund Solutions, East Sweden Business School, samt från Sobona, Seko, Kommunal och kansliet.

Panelen vände och vred på termer och rubriker och vilket innehåll som fångar detaljer och sakinnehåll och på rätt nivå. Skillnaden mellan att vara nyanställd och jobbat ett antal år i yrket, såväl som igenkänningsfaktor oavsett vilket företag eller anläggning man arbetar på.

- Stämmer läcksökningen? undrade Henrietta Finnborg, processledare. Johnny Nilsson på Trollhättan Energi var lite tveksam och menar att läcksökningen är en stor del av hans jobb och förtjänar kanske ett mer utförligt innehåll. Frågan om lagkrav dök också upp och mynnade ut i fler inspel och jämförelser innan man enades om en gemensam skrivelse.

- Det är det här som är relevanssäkringskedjan, sammanfattade Jörgen Bergwall, vi måste utgå från den faktiska verkligheten och ha det som utgångspunkt.

När dagen närmar sig sitt slut har man precis hunnit med att se över allt innehåll. Inom de närmsta veckorna ska materialet revideras och sedan skickas ut på remiss till deltagande företag. Glädjande nog har Energiföretagen blivit beviljade främjandemedel att fortsätta arbetet med att omvandla yrkesprofilerna till bedömningsplaner för validering, ett projekt som kommer pågå under nästa år i ett lokalt jobbspår i Stockholms kommun.

Läs mer om nyttan med yrkesprofiler och validering.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se