Ny rapport - Hur mycket el kommer från kraftvärme i framtiden?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Kraftvärme är ett effektivt och resurshushållande sätt att samtidigt producera el och värme i de svenska fjärrvärmesystemen. Men hur mycket el kommer att produceras vid svenska kraftvärmeverk i framtiden?

Profu har för Energiföretagens räkning tagit fram en studie, som fokuserar på elproduktionen i kraftvärmeverk i de svenska fjärrvärmesystemen och hur den kan komma att utvecklas under de kommande två decennierna. Centralt i studien har varit att identifiera viktiga påverkansfaktorer, men även att mer i detalj analysera kraftvärmens bidrag på elmarknaden under vissa situationer.

Du som medlem kan logga in och läsa hela rapporten här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se