Informationsträff om kapacitet, flexibilitet och nya marknadsplatser 14 oktober

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Implementeringen av vinterpaketet, kapacitets- och klimatutmaningarna har gemensamt medfört nya regelverk och förutsättningar för energibranschen. I syfte att konkretisera och ge fördjupad information om några av de mer omtalade förslagen till lösningar – både i form av marknadsplatser och teknik – bjuder vi in till fördjupning den 14 oktober.

Kollegor från branschen som redan arbetar med och/eller implementerat nya lösningar för kapacitets- och flexibilitetshantering kommer och berättar mer för oss. Vi får också lära oss om hur nya marknadsplatser där aggregerade resurser och efterfrågerespons ska hanteras och hur de fungerar.

Betoning på det konkreta

Dessutom, och i linje med vinterpaketet, kommer kundsidan till tals och berättar hur de ser på flexibilitet och ny teknik. Vi får besök av Region Uppsala som berättar om ett projekt som går ut på att elektrifiera trots nätkapacitetsutmaningar.

Syftet med dagen är att ge konkret information och kunskap om några av de idag mer omtalade tekniklösningarna och marknadsplatserna. Hur dessa fungerar och opereras samt vilka aktörer som kommer kunna göra vad och när.  

Om arrangemanget och anmälan

Arrangör är Energiföretagen Sverige och nätverket för digitalisering och utveckling, EDU. Medverkar gör Fortum, Vattenfall, SAS Institute, Energiforsk, NordPool, Öresundskraft, E.ON och Region Uppsala

Varmt välkomna

Tid: 14 oktober, klockan 12:00–17:00

Plats: Clarion Hotel Arlanda

Anmälan kan göras här (även du som inte är medlem kan skapa en profil och anmäla dig)

Läs program här