Ny dammsäkerhetsvä­gledning på remiss

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen avser lämna ett remissvar på vägledningen för dammsäkerhet; ”Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning”, från Svenska kraftnät. Våra medlemsföretag är välkomna att komma med inspel!

De medlemsföretag som önskar delta ombeds anmäla intresse till johan.bladh@energiforetagen.se senaste 30 september, för att få tillgång till och lämna synpunkter i rätt dokument.

Mer om remissen

Svenska kraftnät har upprättat vägledningen ”Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning” - En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jämlikt 5-7 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

Vägledningen är avsedd att ge stöd till dammägare vid upprättande och tillämpning av säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll samt vid genomförande och dokumentering av helhetsbedömningar. Den avser även att utgöra ett underlag för länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.

Till remissunderlaget.

Läs vidare på Svenska kraftnäts hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se