Ny föreskrift om mätsystem för mätning av överförd el

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Idag, 10 september, publicerades STAFS 2019:2, ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter. Även allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el är nya.

Ändringarna gäller mätare som används i koncessionspliktiga nät. För att säkerställa att den som producerar energi får ersättning för sin produktion förtydligar Swedac vilken mätmetod som ska användas i mätpunkter för både inmatning och uttag av el.

Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. Där framgår att en elmätare ska kunna ”mäta och registrera den totala aktiva energin för uttag och inmatning av el”.

Enligt mätförordningen ska mätutrustningen senast vid ingången av 2025 kunna registrera mängden överförd aktiv energi varje kvart. Detta innebär också en ändring av allmänna råd STAFS 2009:8 där alla mätare nu får samma krav avseende tidsavvikelse, 7 sekunder istället för tidigare 60 sekunder.

Mer läsning

Läs om STAFS 2019:2

Läs mer om föreskrifter på Energimarknadsinspektionens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se