Påminnelse om mall för överklagan av intäktsramar för perioden 2020–2023

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige vill påminna elnätsföretagen om möjligheten att överklaga beslutade intäktsramar för perioden 2020–2023. Mallen för överklagan har uppdaterats.

Energimarknadsinspektionen, Ei, fattar beslut om intäktsramar för åren 2020–2023, ett förfarande som startade vecka 26. Energiföretagen har tidigare informerat om hantering av ärendet, och användning av mallar. Själva mallen för överklagan har nu uppdaterats med nytt datum för anstånd med yttrande till 31 oktober.

Den uppdaterade informationen med ny mall finns på Energiföretagens webbplats här (efter inloggning).

Företag som redan lämnat in överklagan behöver inte agera på nytt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se