Regeringsförklaring och propositionsförteckning

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Statsminister Stefan Löfven presenterade den 10 september sin regeringsförklaring för det nya riksdagsåret 2019/2020. I regeringsförklaringen lyfte han fram det svenska näringslivets ambitiösa klimatåtaganden som imponerar och betonade en fortsatt ambitiös klimatpolitik, men också behovet av att bygga ut elnäten.

Regeringsförklaring var som vanligt omfattande och statsministern lyfte många viktiga områden. Gällande energipolitiken innehöll regeringsförklaringen bland annat följande:

”Energiöverenskommelsen utgör grunden för att Sverige även i framtiden ska ha ett robust energisystem och el till rimliga priser. Kapaciteten att överföra el ska förbättras för att möta växande behov."

De förnybara energikällornas betydelse växer nu snabbt. Vindkraften bidrar med en allt högre andel av energitillgången. Det pågår en solcellsrevolution i Sverige. Stödet till solceller har gjort det enklare och billigare för husägare runt om i landet att producera sin egen el.

Allt fler elbilar rullar på svenska vägar. Laddinfrastrukturen ska byggas ut för att underlätta elektrifieringen av fordonsflottan.”

Regeringsförklaringen i sin helhet finns att läsa här.

Propositioner under hösten

Regeringen presenterade även sin propositionslista för hösten den 10 september. Bland de energi- och miljörelaterade propositioner som ska lämnas under hösten finns följande:

  • Budgetpropositionen för 2020 och höständringsbudgeten den 18 september.
  • Skatt på avfallsförbränning den 22 oktober.
  • Klimatpolitisk handlingsplan i oktober.
  • Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland den 24 september.
  • Övergångsbestämmelserna till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet i november
  • Genomförande av ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda i december.

Propositionsförteckningen finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se