Se webbinarium om nätorganisationen DSO Entity i efterhand

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen genomförde ett webbinarium den 24 september om bildandet av den nye elnätsorganisationen DSO Entity. Organisationen ska verka på EU-nivå, som en motvikt till ENTSO-E – stamnätsoperatörernas organisation. Här kan det 40 minuter långa webbinariet ses i efterhand.

Energiföretagens vd Pernilla Winnhed öppnade övningen och lämnade över ordet till enhetschef Henrik Wingfors som begick sitt första webbinarium. Elnätsföretag kan vara medlemmar och det finns goda skäl att vara det, inte minst för att kunna påverka och bidra till att svenska erfarenheter tillvaratas.

Arbete med stadgar och kostnader

Håkan Thorbjörnsson från Göteborg Energi tog till orda. Håkan är med i en arbetsgrupp som utformar stadgar för DSO Entity. En styrelse ska besättas med 27 personer varav 9 från vardera tre storlekskategorier; företag med under 100 000 kunder, företag med upp till 1 miljon kunder och företag med över 1 miljon kunder. DSO Entity ska börja fungera från våren 2021. En konstituerande stämma hålls sannolikt under 2020 där styrelsen väljs.

Björn ter Bruggen, från Sundsvalls elnät deltar i arbetsgruppen om ekonomi som bland annat arbetar fram en modell för beräkning av medlemsavgifter. Han visade ett preliminärt budgetförslag där till exempel 5–10 personer antas bli anställda. Björn efterlyser kunniga personer från Sverige som kan vara med och påverka den framtida spelplanen.

Fortsatt arbete inom Energiföretagen

Henrik Wingfors avrundade webbinariet med att ta hand om de frågor som kommit in via chatten. Redan i höst startas en arbetsgrupp upp hos Energiföretagen för medlemmar som vill vara med och påverka från start. Fortsatt information sker via nyhetsbrev och i berörda råd och arbetsgrupper. Nästa stora informationstillfälle blir sannolikt Elnätsdagarna 13–14 november i år.

Vilken roll kan Energiföretagen ta på sig för att underlätta för de svenska elnätsföretagen i DSO Entity?

– Med vår observatörsroll och arbetet i Nordenergi hoppas vi kunna stärka och samordna oss kring arbetet i styrelsen och i de olika arbetsgrupperna som ska tillsättas. Men det är viktigt att elnätsföretagen själva engagerar sig eftersom Energiföretagen endast kan ha en observatörsroll, sa Henrik Wingfors.

Se webbinariet här

Ni som vill se webbinariet via webben i efterhand använder denna länk: https://secure.quickchannel.com/qc/?id=63setq (logga in med er mailadress). Sändningen varar i dryga 40 minuter.

Energiföretagens avsikt är att använda webbinarier mer frekvent i olika frågor. Fördelarna är att de går att följa såväl på plats som framför datorn. Samtidigt finns möjlighet att i chat ställa frågor som kan tas upp och besvaras under mötet. Webbinarierna kan som sagt också ses i efterhand.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Head of Energy system department
Telefon: +46 8 677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se