Svenska kraftnät gör elområdesöversyn

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät har meddelat att de gör en elområdesöversyn tillsammans med de övriga nordiska systemansvariga stamnätsoperatörer, med anledning av en ny EU-förordning. När tillsynsmyndigheterna har godkänt metod och analysunderlag ska de systemansvariga analysera eventuella alternativa elområdesindelningar och bjuda in till samråd i berörda länder.

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida att den nordiska elområdesöversynen görs i enlighet med den nya EU-förordningen 2019/943/EU. De nya bestämmelserna innebär att alla systemansvariga i Europa ska ta fram ett gemensamt förslag till metod för elområdesindelning. De ska även ta fram antaganden och eventuella alternativa elområdesindelningar för varje region som ska analyseras efter den gemensamma metoden. Efter denna första regionala översyn ska elområdesöversyner utföras regelbundet. Läs hela nyheten och om vad arbetet innebär för svensk del på Svk:s hemsida.