Allmänna råd från SÄPO om Covid-19 och säkerhetsskydd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

SÄPO har nyligen gått ut med allmänna råd i ett brev till säkerhetsskyddschefer i säkerhetskänslig verksamhet. Samhället är idag under kraftig ansträngning, vilket innebär en prövning för många verksamheter. Hur Sverige agerar med anledning av Covid-19 kan vara av intresse för främmande makt för att kartlägga våra skyddsvärden och sårbarheter, skriver SÄPO.

Energiföretagen Sverige vill uppmärksamma sina medlemsföretag om detta underrättelsehot. SÄPO påminner vidare om vikten av att bedöma om ett röjande av uppgifter kan medföra skada för Sveriges säkerhet. Om så är fallet ska uppgifterna delas in i säkerhetsskyddsklass så att de kan ges ett ändamålsenligt skydd.

En tydlig förändring för många verksamheter är också arbete på distans, vilket kan medföra nya arbetssätt och beslutsvägar som kan öka sårbarheterna om inte rätt rutiner, utrustning och säkerhetsmedvetenhet finns. SÄPO uppmanar därför till att särskilt bevaka att inte säkerhetsskyddsklassificerad information hanteras i informationssystem som inte är avsedda för detta.

Rapportera om något händer

Brevet innehåller kontaktuppgifter till SÄPO för rapportering om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan ha röjts eller om det till exempel inträffat en IT-incident.

Läs SÄPOS allmänna råd i brev här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se