Ännu oklart om smittprovtagning för energiföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Folkhälsomyndigheten fortsätter att förbereda en utökad provtagning avseende Covid-19. MSB bistår genom att peka ut prioriterad samhällsviktig verksamhet, där energisektorn bedöms ingå. Ännu återstår frågor och Energiföretagen arbetar aktivt med frågan.

Folkhälsomyndighetens nya strategi för kraftigt utökad provtagning av Covid-19 presenterades den 17 april. Där är det testning av pågående infektion som förbereds. Testning för genomgången infektion och immunitet ligger längre fram i tiden och testmetoder utvecklas och prövas.

Om rätten till testning vid behov

Resultaten från den pågående smittstudien med cirka 3 000 deltagare i landet ska komma i slutet av denna vecka. Under tiden arbetar Folkhälsomyndigheten och MSB med att ta fram underlag för att bestämma vilka inom samhällsviktig verksamhet som prioriteras för testning. MSB för dialog med Energimyndigheten och Svenska kraftnät om energisektorn. Energiföretagen har en löpande dialog med dessa myndigheter, och vi upplever att de är lyhörda för våra synpunkter.

Sedan tidigare vet vi att energibranschen har prioritet 3 ”personal inom övrig samhällsviktig verksamhet” (läs tidigare nyhet hos Energiföretagen här). Vi räknar med att MSB inom kort beslutar om riktlinjer för testning av personer i samhällsviktig sektor, i linje med Folkhälsomyndighetens strategi.

Behovsprövning ska göras av företagen

Energiföretagens medlemmar uppmanas därför att göra en behovsbedömning av vilka personer som är nödvändiga för att upprätthålla energiförsörjningen, i linje med MSB:s föreskrifter om definition av samhällsviktiga sektorer. Det bör till exempel vara samma krets av vårdnadshavare som sedan en tid omfattas av rätten till barnomsorg/skola/förskola, om dessa skulle stängas ner generellt. (läs lathund om rätten till barnomsorg i tidigare nyhet från Energiföretagen här).

Vi vet inte mer än så i dagsläget, men bevakar frågan dagligen eftersom våra medlemmar vill veta hur de ska göra om de behöver avropa smittagning.

Självtester kontra ”riktiga” tester

Ett antal företag erbjuder så kallade självtester, där några av dem har belagts med marknadsförbud av Läkemedelsverket eftersom de inte uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket. Det finns alltså tveksamheter till exempel om kvalitén i självtester som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets rekommendationer. Myndigheterna avråder från att använda tester utanför den etablerade sjukvården. Vi återkommer när vi vet mer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se