Corona: Nya riktlinjer tryggar rätten för samhällskritisk personal att resa inom EU

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Efter Europeiska rådets och kommissionens uppmaning har regeringen beslutat att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. Målet är att mildra effekterna av coronaviruset och minska spridningen. Energibranschens anställda finns särskilt uppräknade för att beviljas inresa. Energiföretagen presenterar frågor och svar.

Image: Mostphotos

Det finns undantag från EU-kommissionens nya riktlinjer, till exempel för EES-medborgare och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Även andra personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige ska fortfarande kunna resa hit.

– Energiföretagen välkomnar riktlinjerna som tryggar rätten för samhällskritisk personal att resa inom EU. Flera EU-medlemsstater har infört reserestriktioner för resor även inom EU. Det är mycket positivt att EU-kommissionen nu går ut med riktlinjer som syftar till att få EU-medlemsstaterna att skapa undantag från inreseförbud för viktig personal. Energibranschens anställda, som ingenjörer och tekniker, finns särskilt uppräknade i EU-kommissionens förteckning på kategorier som bör beviljas inresa, säger Ingela Lindqvist, jurist hos Energiföretagen Sverige.

Frågor och svar med praktiska förtydliganden

Vilka resor omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz.

Det är därmed tillåtet att resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vilka personer är undantagna från inreseförbudet?

Undantag från inreseförbudet görs blan annat för ”…en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige.”

Vad som kan anses vara en nödvändig funktion är att det är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av betydelse för att upprätthålla viktiga och nödvändiga funktioner. Kortfattat kan det handla om en verksamhet där störningar i eller bortfall av verksamhet som kan påverka samhället negativt. Det kan även vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.

Hur hanteras undantag från inreseförbudet rent praktiskt?

Resor från ett annat EU-land som till exempel Danmark eller Finland, ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Norge, från Storbritannien, eller från Schweiz, berörs inte av inreseförbudet. I första hand berörs inresor till svenska flygplatser och hamnar, då Sverige inte har någon yttre landgräns.

Det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa. Personen måste alltså kunna visa att arbetet som ska utföras kan anses omfattas av begreppet nödvändig funktion.

Det här görs enklast genom att ni som energibolag skriver ett förklarande dokument/ intyg som resenären kan ta med sig. I intyget förklarar ni varför det är nödvändighet för personen att få komma in i landet. Redogör översiktligt för vilka arbetsuppgifter personen ska utföra och förklara på vilket sätt dessa arbetsuppgifter bidrar till nödvändiga funktioner i Sverige. Bifoga även kontaktuppgifter till kontaktperson på energiföretaget.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Själva prövningen av rätt till inresa görs alltså vid gränsen.

Hur länge gäller inreseförbudet?

Inreseförbudet börjar gälla den 19 mars och varar i 30 dagar till att börja med.

Vad gäller vid utresa till andra länder som har infört inreseförbud?

Sverige är långtifrån det enda landet som infört restriktioner kring vilka som får resa in i landet. Hur möjligheterna till inresa ser ut varierar från fall till fall. Ta kontakt med din mottagande part och undersök vad som gäller i just det landet du ska resa till. Var också uppmärksam på att nya riktlinjer och restriktioner kan införas snabbt.

Värt att notera är även att EU-kommissionen starkt driver linjen att gränspassage inom EU bör beviljas för viktiga yrkeskategorier. En av dessa är tekniker, ingenjörer med mera inom energibranschen.

Vidare läsning

Läs mer på EU-kommissionens webbplats här

Regeringskansliets frågor och svar

Polisen frågor och svar

Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se