Energiföretagen deltar i potentialbedömning av fjärrvärme

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), artikel 14 ,ska medlemsländerna genomföra förnyade potentialbedömningar inom värme och kyla i respektive land i år. Motivet till detta är att kartlägga värme- och kylasektorns möjligheter att bidra till energiomställningen som en del i att nå energi- och klimatmålen.

Enligt regeringens regleringsbrev ska Energimyndigheten uppdatera Sveriges heltäckande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla som gjordes 2013. I höstas beslutade EU-kommissionen om en så kallad delegerad akt och riktlinjer för genomförandet av potentialbedömningen som innebär att den nu behöver blir både bredare och mer detaljerad än förra gången.

Myndigheten ska också samråda med berörda aktörer. Energiföretagen Sverige sitter nu med i projektets referensgrupp och vi har också fått möjlighet att i samverkan med myndigheten genomföra ett tilläggsprojekt, med innehåll som inte är ett krav att göra enligt EU-direktivet. I tilläggsprojektet ingår att genomföra ytterligare känslighetsanalyser gällande bland annat avfallsförbränning, biobränslepriser samt även potentialen för lågtempererad spillvärme och fjärrkyla. Genom att lägga till dessa delar till huvudprojektet kommer både myndigheten och branschen att få fram ytterligare intressanta och användbara resultat inom högaktuella områden där det också inom till exempel spillvärme och fjärrkyla förväntas ske en kraftig utveckling de kommande åren.

Senast den 30 november ska den heltäckande bedömningen redovisas till Regeringskansliet. Om det konstateras att det finns en kostnadseffektiv utbyggnadspotential för kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla, ska det också redovisas förslag till adekvata åtgärder för att den ska kunna förverkligas.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se