Mer biogas ökar fjärrvärmes försörjningstrygghet och minskar klimatutsläppen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ökad produktion av biogas i Sverige ökar försörjningstryggheten för såväl fjärrvärme som för transporter. Det bidrar också till minskade klimatutsläpp, utveckling av näringsverksamheter och ekologiskt jordbruk. Energiföretagen kommenterar här sitt remissvar på Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63).

I mitten av april skickade regeringen ansökan om godkännande av statsstöd för befrielse från energi- och koldioxidskatt för biogas som används till uppvärmning och transporter till EU-kommissionen. Ansökan gäller 10 år.

Bakgrunden är att det nuvarande statsstödsgodkännandet för biogas går ut 31 december 2020, och många i branschen har lyft förlängd skattebefrielse för biogas som en av de viktigaste åtgärderna för att biogasmarknaden i Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas.

Osäkerheten i samband med att det nuvarande statsstödet närmar sig sitt slut har gjort att en del biogasinvesteringar har fastnat i planeringen. Detta var en av flera förslag som Biogasmarknadsutredningen presenterade i sina förslag till regeringen.

Energiföretagen välkomnar

Energiföretagen Sverige välkomnar att regeringen ansökt om statsstödsgodkännande för fortsatt skattebefrielse från energi- och koldioxidskatt för biogas efter 2020, för både transport och uppvärmning, utan att invänta fortsatt beredning och beslut om utredningens övriga förslag.

Biogasmarknadsutredningen presenterar genomgående väl underbyggda och ändamålsenliga förslag som, om de genomförs, kan ge biogasen de konkurrenskraftiga och långsiktiga villkor som länge eftersträvats. Vi instämmer med utredningen och vill understryka vikten av att inte invänta kommande kontrollstationer eller eventuella effekter av att staten inför lån och garantier, när det gäller utformningen av stödpaket II.

Det är viktigt för att bland annat undvika snedvriden konkurrens mellan olika förnybara gaser och för att inte förlora den unika kompetens som Sverige har byggt upp kring förgasning.

Hela remissvaret finns här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se