Nya DSO-organisationen i Bryssel snart i hamn

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som många läsare av Energiföretagens medlemsnyheter redan vet så startas en ny organisation för elnätsföretag på EU-nivå. Det ska tillsättas en styrelse och en första konstituerande årsstämma äger rum i slutet av 2020 eller början av 2021. Ett 40-tal elnätsmedlemmar i Energiföretagen anmälde under februari sitt intresse för att vara med när organisationen väl startar upp.

Det är ingen vanlig branschförening utan mer av ett expertorgan som bland annat ska arbeta med existerande och nya nätverkskoder, men medlemskap står öppet för elnätsföretag i alla EU-länder och Norge.

Detta sker under våren 2020

I skrivande stund läggs sista handen vid de stadgar och andra dokument som behövs för den nya organisationen. Det har varit ett arbete som involverat flera medlemmar i Energiföretagen som förtjänstfullt engagerat sig i arbetsgrupper sammanhållna av en Joint Task Force som består av de existerande fyra elnätsorganisationerna i Bryssel: Geode, Eurelectric, CEDEC och E.DSO.

I nästa steg ska stadgar, medlemsavgift och andra dokument granskas och godkännas av EU-kommissionen och EU-myndigheten ACER, med start i maj.

Redan från mitten av maj (om allt går väl) kommer det att finnas möjlighet att slutligt anmäla sitt intresse för att bli medlem i den nya elnätsorganisationen. En temporär organisation ska startas upp så att detta kan tas om hand fram till att den riktiga organisationen tar över.

I juli, om inte Corona sätter käppar i hjulet, är det tänkt att ett lanseringsevent på hög nivå ska äga rum där kommissionären för energi, Kadri Simson, deltar.

Gör så här för att bli medlem

Vi kontaktar de företag som redan anmält intresse när länk för anmälan finns ute, var så säkra, och vi ska också informera brett till alla elnätsföretag att man kan anmäla sig. Om man missade att anmäla intresse i februari, så går det att anmäla sig när den formella medlemsregistreringen öppnar. Medlemsavgiften består av en fast avgift om 350 euro och en blygsam avgift per kund.

Det är viktigt att många svenska elnätsföretag går med så den svenska rösten blir stark, och att vi kan få in svenska kandidater i styrelsen. Mycket arbete återstår innan det är klart och Energiföretagen fortsätter tillsammans med medlemmarna att bevaka utvecklingen.

Särskilt tack och läs mer

Ett särskilt tack riktas så här långt till Björn ter Bruggen, Sundsvalls elnät, och Håkan Thorbjörnsson, Göteborg Energi, som lägger stor energi och tid på att bevaka medlemmarnas intressen i arbetet med DSO-enheten!

Läs Energiföretagens senaste nyhet 25 oktober 2019 om DSO enheten

Se webbinarium från 24 september 2019 om DSO enheten

Läs intervju med kandidat till styrelsen – Erik Brandsma, Jämtkraft

Läs intervju med kandidat till styrelsen – Annika Viklund Vattenfall

Läs intervju med kandidat till styrelsen – Jonas Kellberg, Nacka Energi

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se