Råd om revisioner och återkommande kontroller, fjärrvärmeanläggningar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har tagit fram information med anledning av att de årliga underhållsstoppen med revisioner av anläggningarna närmar sig. Flera medlemsföretag ser risker att dessa kan påverkas negativt av coronakrisen. Vi försöker här svara på vanligt förekommande frågor.

Fråga: De årliga underhållsstoppen med revisioner av anläggningarna närmar sig. Hur ska detta hanteras, då många medlemsföretag ser risker att dessa kan påverkas negativt av coronakrisen/Covid -19, bland annat genom:

 • Egen personal ej tillgänglig (sjukdom, karantän, stängd barnomsorg)
 • Extern personal ej tillgänglig (sjukdom, karantän, stängda gränser)
 • Problem med tillgång på reservdelar, kritiska komponenter och förlängda leveranstider (stängda verksamheter hos leverantörer, restriktioner vid gränser)
 • Komprimerad tidsaxel för underhåll och revisioner, då Sveriges övriga industrisektorer genomför revisioner under samma tidsperiod:
  • Process- och kemiindustri, pappers- och massaindustri, Energiföretag (Produktion, Distribution) etc.
  • Konkurrens om tillgänglig mek- och underhållspersonal
  • Konkurrens och tillgänglighet på kontroll och inspektionsexpertis
  • Kan bli problem med transporter över landsgränser (av reservdelar etc)

Svar: 
Energiföretagen har vidtagit åtgärder för att minska dessa risker; Säkrat att personal inom energiförsörjningssektorn är samhällskritisk personal som behöver barnomsorg i det fall förskolor och skolor skulle stänga, vilket lyfts med regeringen och hörsammats, denna kategori finns nu med i regeringens förteckning.

Vi rekommenderar också följande:

 • Håll tät kontakt med leverantörer och entreprenörer om aktuellt läge gällande leveranser och materialflöden, personal och möjligheter att utföra arbeten enligt plan och ev. hinder som uppstår
 • Var ute i god tid med planering och kontakter enligt ovan för att öka möjligheten att överkomma ev. hinder och problem som uppstår i tid
 • Gör en riskanalys av respektive anläggning och prioritera de objekt som är mest kritiska för driften.
 • För övergripande status på leverantörssidan, titta på Sinfras veckovisa sammanställning av deras ramavtalsleverantörers material- och tjänsteförsörjning, dessa görs på uppdrag av Energimyndigheten och MSB och finns att läsa på Sinfras hemsida (sinfra.se).

Fråga: Återkommande- och revisionskontroll av trycksatta anordningar på era anläggningar enligt AFS2017:3 kan påverkas av rådande situation. Vad gäller?

Svar: Den övergripande bedömningen är att regelverket medger ett så pass generöst tidsspann att det i nuläget ser ut att räcka, det bör därför vara möjligt att genomföra ålagd återkommande kontroll även under rådande omständigheter: från den givna ”förfallomånaden” för anordning/anläggning har man ytterligare 5 månader på sig att genomföra kontrollen.

Revisionskontroll är en fristående kontroll från den Återkommande kontrollen, dessa kan alltså skiljas åt vilket innebär möjlighet att utföra åtgärd eller reparation utan att samtidigt slutföra den återkommande kontrollen vid samma tidpunkt.

Vi rekommenderar dock följande:

 • Vid osäkerheter - ta hjälp av ett ackrediterat kontrollorgan med planeringen och optimering av kontroller för att säkerställa att kraven uppfylls.
 • Gör en riskanalys av respektive anläggning och prioritera de objekt som är mest kritiska för driften.
 • Om situation uppstår där kontroll inte hinns med i tid rekommenderas från Arbetsmiljöverket att ligga steget före genom att tidigt göra utredning samt ansöka om dispens.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se