Riksdagen debatterade energifrågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 22 april debatterade riksdagen och röstade om energifrågor. Till följd av Coronakrisen bedrivs riksdagsarbetet i begränsade former och tonläget i de vanliga frågorna är lägre. De huvudsakliga skiljelinjerna energipolitiken domineras dock fortsatt av kärnkraftsfrågan.

Den 22 april debatterade riksdagen och röstade om energifrågor. Detta var behandling av de motioner som kommit in under hösten med partiernas förslag på energiområdet.

Till följd av coronakrisen bedrivs riksdagsarbetet i begränsade former och tonläget i de vanliga frågorna är lägre. Med färre ledamöter i riksdagshuset är det inte alltid ordinarie talesperson som leder debatten för sitt parti.

De huvudsakliga skiljelinjerna energipolitiken domineras fortsatt av kärnkraftsfrågan efter att Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat energiöverenskommelsen. Detta var också den skiljelinje som dominerade debatten. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna lyfte alla fram kärnkraften och hade en gemensamma reservationer där de vill se en ny energikommission där alla partier ingår och ett energimål som betonar fossilfrihet framför förnybart.

Socialdemokraternas Helene Hellmark-Knutsson, ordförande i näringsutskottet, underströk målsättningarna i energiöverenskommelsen. Hon upprepade tidigare utfästelser från regeringen, bland annat att det skall bli enklare att bygga kraftöverföring och att anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft skall avskaffas.  

Kristdemokraterna var det parti som tydligast lyfte fram kraft- och fjärrvärmens betydelse och Kristdemokraterna förespråkar här att det bör tas fram en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärme.

Regeringens fick motstånd från riksdagen i frågan om småskalig vattenkraft. Näringsutskottet ställde sig här bakom ett tillkännagivande om vattenkraft, där man betonar den småskaliga vattenkraftens betydelse och behovet av minskat regelkrångel. Utskottet vill se denna inriktning i regeringens fortsatta arbete med vattenkraften.  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot detta tillkännagivande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se