Snabb EU-respons om hantering och transporter av avfall

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

För två veckor sedan berättade flera fjärrvärmeföretag om sin oro att Covid-19 kan leda till betydande hinder för hantering och transporter av avfall i Sverige och inom EU. Det skulle kunna få betydande konsekvenser för den svenska och europeiska avfallshanteringen.

Image: Leif Ingvarson/Mostphotos

Samtidigt som det kunde försvåra leveranser av fjärrvärme till branschens kunder finns risk för ökade kostnader vid produktion av fjärrvärme. Detta var med bland de frågor som Energiföretagen Sverige lyfte i samtal med energiministern Ygeman i början av förra veckan. Nu har EU-kommissionen publicerat rekommendationer om hur Covid-19 kontaminerat avfall bör hanteras inom EU.

EU-kommissionen vill också underlätta transporter av avfall mellan länder för att undvika att avfall blir kvar i medlemsstater som inte har tillräckligt kapacitet att destruera och energiåtervinna alla sina avfall. Läs aktuellt dokument här.

– Vi är mycket glada över att regeringen snabbt har agerat i denna fråga och att EU-kommissionen försöker lösa de problem som Energiföretagen lyft med regeringen. Covid-19 visar också att avfallsfrågan är ett europeiskt problem som bör hanteras i samverkan mellan medlemsstater inom EU, säger Raziyeh Khodayari ansvarig för miljö och hållbarhet hos Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se