Stöd för att samverka och påverka lokalt

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige är branschens samlade röst på nationell nivå. På lokal nivå är det istället enskilda företag som sitter på sakkunskapen och kan bidra till kloka beslut. Ett energiföretag har många intressenter som det kan finnas anledning att både påverka och samverka med. Nu finns stöd för detta arbete, som alla medlemsföretag kan använda och inspireras av.

Här finns materialet, för dig som loggar in som medlem.