Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna och den allmänna löneavgiften med anledning av Corona. Reglerna innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. De nya reglerna trädde i kraft den 6 april.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. De nya reglerna trädde i kraft den 6 april.

Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna per anställd blir cirka 5 300 kronor per månad förutsatt att den anställda får en ersättning på 25 000 kronor eller mer.

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen.

Begäran om nedsättning görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad avgift för först anställd”. Genom att kryssa i fält 062 (under rubriken Betalningsmottagare) på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. Om du redan lämnat arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden mars innan de nya reglerna trädde i kraft, kan du begära omprövning genom att lämna in en ny arbetsgivardeklaration där du kryssar i fält 062 på individuppgiften för de anställda som du yrkar nedsättning för. Läs mer på Skatteverkets hemsida.  På Skatteverkets hemsida hittar du också ytterligare samlad information med anledning av Corona.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se