Energimarknadsinspektionen utreder reducerade inmatningstariffer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har fått i uppdrag av regeringen att se över delar av ellagen. Det handlar om reducerad inmatningstariff för produktionsanläggningar upp till 1 500 kilowatt (kW) och att kartlägga inmatningstariffens utformning.

I slutet av 1990-talet infördes undantaget från att betala inmatningsnätavgifter för produktionsanläggningar under 1 500 kW. Nya anläggningar är numera nästan alltid större än så, vilket är huvudskälet till Ei:s uppdrag.

Ei ska också analysera behovet av ytterligare ekonomiskt stöd till dessa anläggningar under en tidsperiod. Myndigheten ska särskilt utreda vad en höjd effektgräns till 2 300 kW skulle innebära för berörda produktionsanläggningar och för kundkollektivet till det elnät som anläggningen är ansluten till.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Läs mer här och vidare på regeringens webbplats.

Läs regeringsbeslutet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se