Forskningsprojektet Värmemarknad Sverige startar en ny etapp

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En fjärde etapp av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige ska starta. Värmemarknad Sverige tar upp hur marknaden och dess aktörer kan bidra till ett resurseffektivt, flexibelt och robust energisystem. Etapp fyra bygger på att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och vara en kolsänka år 2045.

Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet. Genom ett helhetsgrepp på värme- och kylafrågorna och medverkan av berörda aktörsgrupper ska nya utmaningar och utvecklingsvägar identifieras.

Resursanvändning och cirkulärt samhälle i fokus  

Utmaningar och möjligheter kartläggs och analyseras för att visa hur marknaden kan bidra till ökad resurseffektivitet, kostnadseffektivitet och ett cirkulärt samhälle. Några exempel:

  • Lågtemperatursystem – samspel mellan fjärrvärme, värmepumpar, lokal elproduktion och fastighetsägare.
  • Energieffektivisering med fossilfri uppvärmning. Drivkrafter, nyttor och tillvägagångssätt – styrning och samarbete kring värdekedjor för ökad hållbarhet.
  • Effektutmaningen med värme som utgångspunkt i samarbete med flera organisationer – flexibilitet och effektstyrning inklusive digitalisering och hållbarhet.
  • Framtida behov av kyla och hur det kan tillgodoses.
  • Minskad mängd fossil plast till energiåtervinning (en central fråga för fjärrvärme som står för halva värmemarknaden) – hur värmemarknadens aktörer tillsammans kan bidra, utveckling av handlingsplan med rekommendation och checklistor.

Tider, deltagande och kontaktdata

Projektet löper från hösten 2020 till våren 2023. Fler forskningsfrågor kan tillkomma under projektet, exempelvis nya utmaningar kopplat till färdplanens genomförande.

Projektet samlar aktörer från många intressenter; stora och små energibolag, teknikleverantörer, kunder, branschorganisationer, myndigheter och forskare. I etapp fyra medverkar ett fyrtiotal organisationer.

För mer information kontakta Kjerstin Ludvig, projektledare, 0708-42 33 22, kjerstin.ludvig@profu.se eller Lina Enskog Broman (se nedan).

Besök Värmemarknad Sveriges webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se