Anna Johansson ny vice ordförande i Customers & Retail Services committee

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid Eurelectrics styrelsemöte i förra veckan blev Anna Johansson från Vattenfall vald till vice ordförande i Eurelectrics Customers & Retail Services Committee. En viktig fråga för kommittén framöver är att visa att den traditionella elbranschen och elhandlarna fortsatt är en kraft att räkna med för att hjälpa kunderna att delta i energiomställningen.

Eurelectrics Customers & Retail Services Committee behandlar frågor som gäller Europas konsumentmarknad för el, relationerna till konsumentorganisationer och lagar som gäller prisreglering, stöd till svaga konsumenter och hur till exempel regelverk för prosumenter ska se ut. Och Anna Johansson ser att den europeiska branschorganisationen har en mycket viktig roll att spela och att det är kritiskt att vi engagerar oss från svenskt håll för att påverka.

- En stor del av den lagstiftning som vi som elhandlare behöver förhålla oss till här i Sverige har sitt ursprung i bestämmelser som kommer från EU. Ett aktuellt exempel är Elmarknadsdirektivet som inom kort ska implementeras i svensk lagstiftning. Genom arbetet i Eurelectric har vi möjlighet att påverka utformningen av lagstiftningen genom hela processen. Eurelectrics Customers & Retail Services-kommitté och tillhörande arbetsgrupper samlar representanter från elhandelsföretag i hela Europa, och även om det finns stora skillnader i hur elmarknaderna ser ut, finns det en stor samsyn i hur vi vill att den europeiska elmarknaden ska utvecklas framåt.

Så vilka frågor tycker Anna Johansson är viktiga att driva och vad hoppas hon att gruppen kan åstadkomma de närmsta åren?

- Elmarknaden är i stor förändring just nu där de gemensamma klimatmålen och den pågående elektrifieringen ställer kunden i fokus på ett helt annat sätt än vad vi tidigare sett. Nya aktörer som aggregatorer och energigemenskaper erbjuder nya tjänster och utmanar de traditionella strukturerna på elmarknaden, och politiker och beslutsfattare har stora förväntningar på att de nya aktörerna med ny teknik kan lösa de utmaningar vi står inför. En viktig uppgift för Eurelectric och retail-kommittén är att visa på att den traditionella elbranschen och elhandlarna redan erbjuder många lösningar och är en kraft att räkna med för att möjliggöra för kunderna att delta i energiomställningen.

Om Eurelectric

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. För Energiföretagen Sverige är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se