Brev till socialministern om coronavaccinering: Ta hänsyn till energiförsörjningen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har idag skickat ett brev till regeringen där vi uppmanar att på allvar väga in behovet av att skydda samhällskritisk verksamhet när vaccineringen mot covid-19 nu rullar igång. Vi har inte fått några som helst signaler på att vare sig regeringen eller Folkhälsomyndigheten ens gjort en sådan sammanvägning.

Hos flera medlemsföretag har driftskritisk personal insjuknat i covid-19 nu under december, vilket medför en ökad risk för störningar i värme- och elförsörjningen. Energiföretagen Sverige har under hela hösten på olika sätt framfört vikten av att samhällskritisk verksamhet tidigt får tillgång till vaccinet.

Tidigare brev till Folkhälsomyndigheten

Vi skrev bland annat ett brev till Folkhälsomyndigheten i slutet av november där vi uppmärksammade dem på det samverkansuppdrag de fått vid framtagandet av vaccineringsstrategin. Myndigheten har fortfarande inte svarat på vårt brev, varför vi nu vänder oss direkt till regeringen i samma ärende.

Energiföretagen Sverige hemställer att regeringen genom socialministern säkerställer att hänsyn tas till samhällets behov av en trygg energiförsörjning när strategin för Covid-19-vaccination tas fram och genomförs i Sverige. Brevet har gått till socialminister Hallengren, med kopia till bland andra energiminister Ygeman och inrikesminister Damberg.

Brevet till socialministern kan läsas här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se