Covid-19: inställd praktik försvårar samarbeten mellan utbildningar och branschen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sommarjobb, studiebesök och praktikantplatser är exempel på verksamheter som fått minska i omfattning under rådande pandemi. Risken finns att energibranschen tappar i attraktion till andra branscher som inte påverkats lika mycket. På sikt kan coronan försvåra för kompetensförsörjningen i energibranschen. På kort sikt, det vill säga just nu, verkar rekryteringen kunna genomföras delvis med digital hjälp.

Elin Fellers har arbetat i flera år åt Energiföretagen Sverige med Kompetensförsörjningen. I regionala möten har frågan om påverkan av pandemin på vår bransch tagits upp. Ett område som fått banta sin verksamhet är utbytet med skola och nyanlända.

– Vi har hört fler fall där företag tagit in tre sommarjobbare istället för tio som de brukar ta in. Även studiebesök och praktikplatser har minskat rejält och många gånger helt avbrutits, säger hon.

Detta påbörjades kring månadsskiftet februari/mars och blev en gradvis stängning under våren: just nu när läget ser ut som det gör är restriktionerna ännu striktare hos de flesta företagen.

Risk att tappa kullar av unga

– Vi behöver attrahera ungdomar, och för studenter och yrkesväxlare som deltar i utbildningar av olika slag är praktikmomentet avgörande för att lära sig verksamheten och yrkesrollen. Fortsätter detta finns det risk för ett stort tapp, en hel kull kan drabbas, säger Elin Fellers.

Hon arbetar just nu med ett jobbspår för nyanlända – ingenjörer, elektriker och genuint teknikintresserade – som tar del av grundläggande utbildningar på svenska inom el och fjärrvärme för att sedan fortsätta sin inlärning på några av medlemsföretagens anläggningar. Men just nu är dessa helt nedstängda för praktikanter för att minimera smittspridning i den samhällskritiska verksamheten och risken finns att projektet måste

– Vi har svårt att rekrytera till flera typer av tjänster och behöver jobba mer med att locka fler till branschen och hitta olika sätt att tillvarata kompetens. När man har flera personer som satsar med förhoppningar om att komma vidare riskerar vi definitivt avhopp och tapp till närliggande branscher. Det blir tydligt om vi inte kan slutföra med upplärning på plats, som kanske är den viktigaste pusselbiten, säger hon och blickar framåt:

– Kan vi genomföra praktiken och ta emot på ett coronasäkrat sätt? Eller kan vi hitta digitala lösningar, till exempel VR-anpassade ösningar? Det håller inte att bara tystna.

Digitalt studiebesök live

För att höra vad som pågår frågade vi några medlemsföretag om situationen, synpunkter och erfarenheter.

Julia Gruvin, HR-specialist på Norrenergi, ser en inverkan på kompetensförsörjningen på sikt. Stängda anläggningar och energiföretag som helt stoppat praktikmottagandet kan leda till fler kullar studenter som inte får ut examen. Detta dessutom från utbildningar som idag redan har svårt att attrahera sökande. Som flera andra företag har Norrenergi begränsat externa besökare i anläggningarna och tackat nej till många, men inte alla praktikanter. Ett speciellt arrangemang var när kandidaterna till jobbspåret fick ett digitalt studiebesök ”live”, som fungerade bra, och som Norrenergi kan tänka sig att utveckla.

Tre företag om påverkan på rekryteringsprocessen

Vi har också fått in kommentarer om rekryteringen på kort sikt, det vill säga nu. Här har några anpassat sina rekryteringsprocesser och upplever inga nämnvärda svårigheter med att intervjua kandidater på distans. Julia Gruvin från Norrenergi berättar:

– Vi har genomfört rekryteringsprocessen som vanligt med ändringen att första intervjun sker digitalt istället för fysiskt. Vi har i största möjliga mån försökt att hålla avstånd och givetvis med symptomfria kandidater i andra intervjun som skett på plats. Det är viktigt för kandidaten att se sin framtida arbetsplats, och kunna skapa sig en känsla för den.

På temat rekrytering säger Carolina Vidén, HR-administratör på Göteborg Energi:

– Vi ser ett ökat intresse för lediga tjänster och har vi haft fler digitala intervjuer/samtal med arbetssökande men även fysiska möten. Vi har lyssnat på de arbetssökandes önskemål och upplever att många vill och uppskattar att få träffa sin presumtiva arbetsgivare på plats. Vid dessa tillfällen har vi skapat bra förutsättningar för säkra möten genom att inte vara för många vid varje möte och ses i luftiga lokaler. Vi har även anställt personer som vi inte träffat fysiskt, där all kommunikation och urval skett digitalt.

Även Stockholm Exergi noterar en anpassning efter coronan. Per-Olof Meander som bland annat är samordnare för uppvärmningsjobb berättar:

– Det finns ett stort intresse för våra lediga jobb och vi träffar i dagsläget våra kandidater digitalt för en första intervju. Aktat den ökade smittspridningen i yngre åldersgrupper så tar vi tills vidare inte emot praktikanter på plats. Där vi har möjlighet att ta emot praktikanter på distans så gör vi gärna det. Vi tittar just nu vidare på vad vi kan göra för att kunna erbjuda studenter praktik.

Sammanfattningsvis finns en oro för påverkan på branschens attraktionskraft på sikt till följd av minskade möjligheter att ta emot folk i anläggningarna. Däremot tycks rekryteringen kunna genomföras, delvis med digital hjälp.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se