Covid-19: samhällsviktig verksamhet börjar äntligen prioriteras

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Efter att Energiföretagen och energisektorns myndigheter gång på gång har lyft behoven, så har vissa regioner äntligen öppnat för att prioritera samhällskritisk personal vid provtagning av covid-19. Vi fortsätter att driva på att detta ska ske i hela landet, men också att motsvarande prioritering ges vid kommande vaccinering.

Länsstyrelserna i Stockholm och Skåne bistår nu sina respektive regioner och har inrättat en struktur för att driftkritisk personal vid bland annat energiföretag snabbare ska få tillgång till provtagning och testsvar. Vi har också fått besked om att förberedelser för motsvarande ordning pågår hos länsstyrelserna i Västernorrland, Kronoberg, Gotland, Halland och Östergötland. Samordning sker med kommunernas krisberedskapsfunktion.

Mer information från region och länsstyrelse

De rutiner som inrättas ser olika ut på olika platser. Information om tillvägagångssätt har hittills gått till berörd verksamhet från respektive länsstyrelse, i Skåne via kommunens beredskapssamordnare. Notera att detta inte gäller all personal, utan endast vissa kritiska funktioner. Ta gärna ledning av MSB:s exempellista från i somras.

Prioriteringsrutiner viktig även för vaccineringen

Nästa nöt att knäcka är att säkerställa att myndigheterna och regeringen väger in behovet att skydda samhällskritisk verksamhet även vid prioritering av vaccineringen. Efter att priogrupp 1 och 2 har hanterats förutsätter vi att samhällets funktionalitet ges motsvarande prioritet. Att lokala rutiner för prioritering upprättas nu är positivt även inför kommande vaccinering.

Våra medlemsföretag gör ett fantastiskt och uthålligt arbete för att skydda verksamheten, men när smittspridningen ökar i samhället ökar också risken för störningar i energiförsörjningen.

Historiken i korthet

I somras övergav Folkhälsomyndigheten och regionerna i tysthet tanken på att prioritera samhällsviktig verksamhet framför allmänheten vid provtagning för covid-19. Ända sedan dess har Energiföretagen, liksom Svenska kraftnät och Energimyndigheten, i olika kanaler försökt påkalla uppmärksamhet på behovet.

Vi har sett hur det tidvis uppstått kapacitetsbrist för provtagning och medarbetare vid våra medlemsföretag har under hösten ibland fått långa väntetider på tester och provsvar. Nu under november och december har situationen förvärrats, och det börjar alltså äntligen röra på sig när det gäller prioritering för provtagning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se