Förslag om lättnader gällande energiskatter och anståndstider under pandemin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen beslutade nyligen om en lagrådsremiss som möjliggör för företag som fått ekonomiska svårigheter som en följd av pandemin att fortsatt få nedsatt energiskatt - och finansdepartementet har presenterat ett remissförslag om förlängda anståndstider med inbetalning av skatt under pandemin.

utbildning för redovisningsekonom eller jurist och som är ny i energibranschen

Lagrådsremiss beslutad om energiskattelättnader för företag i ekonomiska svårigheter

Regeringen beslutade den 3 december om en lagrådsremiss som möjliggör för företag som fått ekonomiska svårigheter som en följd av pandemin att fortsatt få nedsatt energiskatt. Det betyder till exempel att elnätsföretag får fortsätta debitera den så kallade Norrlandsskattesatsen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter efter den 1 mars 2020.

En förutsättning är att företaget under perioden 1 april–30 juni 2021 yrkar avdrag eller ansöker om återbetalning för perioden 1 mars 2020– 30 juni 2021. Ett företag som redan har försatts i konkurs ska dock inte kunna ta emot stöd genom en nedsatt energiskatt. Lagrådet behandlade förslaget samma dag som regeringen fattade beslut om lagrådsremissen, och lämnade förslaget utan erinran. Det möjliggör att en proposition i frågan kan överlämnas till riksdagen inom kort. Lagrådsremissen finns att läsa i sin helhet här. 

Remissförslag om förlängda anståndstider för skattebetalningar under pandemin

Finansdepartementet presenterade den 4 december ett remissförslag om förlängda anståndstider med inbetalning av skatt under pandemin. Det föreslås att anståndstiden för s.k. tillfälliga anstånd efter ansökan ska kunna förlängas med som längst ett år.

Det föreslås även att anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst sex redovisningsperioder. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst två redovisningsperioder. Vidare föreslås det att anstånd för dessa skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Remisstiden löper ut den 18 december och förslaget finns att läsa i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se