Insamling av fjärrvärmestatistik och fjärrvärmens lokala miljövärden startar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 4 januari öppnar vi verktyget för registrering av 2020 års fjärrvärmestatistik och beräkning av fjärrvärmes lokala miljövärden. Fjärrvärmekunderna har utryckt starkt önskemål att få ta del av lokala miljövärden så tidigt som möjligt på året. Rapportering senast 31 januari.

Energiföretagen vill vi be företagen att rapportera in sin bränslestatistik och sina lokala miljövärden senast 31 januari. Övriga delar behöver inte rapporteras redan vid denna tidpunkt. För dem som inte har möjlighet att rapportera senast 31 januari är systemet för insamling av branschstatistik öppen till slutet av mars 2021.

Direkt efter att inrapporteringen är gjord och värdena granskats av miljöansvarig, går det att ta ut en preliminär beräkning av de egna miljövärdena. Det betyder att företagen kan välja att kommunicera den preliminära rapporten till kunder på sin egen webbplats eller på annat sätt.

Kontakta oss vid uteblivet mejl

Vi har skickat information till statistik- och miljöansvariga per mejl. Den som borde ha fått information men inte fått något mejl från oss ber vi kontakta oss enligt nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se