Ny lagstiftning om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Säkerhetsskyddslagstiftningen kompletteras från 1 januari 2021 med nya bestämmelser om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Ändringarna gäller företag inom elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Nya krav ställs på den som säljer eller på annat sätt vill överlåta säkerhetskänslig verksamhet.

Bland annat blir verksamhetsutövaren skyldig att pröva lämpligheten i försäljningen och att samråda med en myndighet som i yttersta fall kan förbjuda försäljningen. De nya reglerna beslutades den 25 november och börjar gälla den 1 januari 2021.

Säkerhetsskydd och lämplighet i fokus

En särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning ska göras av den som planerar att sälja eller överlåta:

  • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • egendom med betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Läs om de nya kraven på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se