Nya föreskrifter om transport av farligt gods från 1 januari

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från den 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om transport av farligt gods: ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). De ersätter föreskrifterna MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6.

Den 1 januari 2021 träder två nya föreskrifter i kraft från MSB:

  • MSBFS 2020:9 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
  • MSBSF 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

De äldre föreskrifterna MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6 får tillämpas till och med den 30 juni 2021.

Läs om de nya föreskrifterna på MSB:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se