Nya utsläppshandelsregler och ifrågasättande av vissa bioenergianläggningar i EU

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Riksdagen beslutade den 3 december om en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser (SFS 2020:1173) som ersätter lagen om handel med utsläppsrätter. Den nya lagstiftningen syftar till att anpassa svensk lagstiftning inför den fjärde handelsperioden inom utsläppshandeln som inleds under 2021. Många av de tidigare bestämmelserna i den svenska lagstiftningen har ersatts av nya EU-förordningar, vilket också innebär att det blir mindre detaljerade nationella regler framöver.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se