Nya värden i schablonmetoden för prövning av anslutningsavgiften

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i dagarna beslutat om en indexjustering av värdena i schablonmetoden för prövning av anslutningsavgifter (16–25 A uttag). De nya uppjusterade beloppen, som gäller från och med den 1 januari 2021, finns tillgängliga på ei.se och i en ny version av promemorian Ei PM2013:03 (version 7).

Ei uppdaterar kostnaderna för schablonmetoden varje år. Detta sker genom att kostnaderna indexeras så att de följer den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning. De nya värdena gäller från den 1 januari 2021.

En närmare beskrivning av hur Ei har beräknat indexjusteringen finns i avsnitt 5 i promemorian.

Läs nyhet och uppdaterat PM med mera på Ei:s webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se